10W MONO AMFİ

Günüzde 10Wat güç elde etmek için artık bu kadar malzeme kullanılmıyor elbet. Yine 80lerden yada daha eski bir tasarım zun zaman ticari olarakta kullanılmış bir devredir.

1W AMPLİFİKATOR

Alçak frekans kuvvetlendiricisinin sürücü katında pnp ve giriş katında npn transistörü kullanılırsa, doğrudan bağlantı olanağı sağlanacağından, kondansatör kullanma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

0,65W AMPLİFİKATOR

Şemada belirtilen değerlerde 9 Volt beslemede 0,65Watt veren bu devrenin frekans bandı eğrisi ve distorsiyon eğrisi aşağıdaki grafiklerde yer almaktadır.

0.5 WATT AMPLIFIKATOR

eri, puş-pul bağlı bir çıkış katında, komplementer transistörlere, yük, emetörlerinden ek olarak bağlanacak olursa, düşük değerli bir çıkış empedansı elde edilir. Bu düzende, paralel puş-pul bağlamanın zorunlu kıldığı faz çevrilmesi işleminden de kurtulunmuş olunur. Böylece, her iki çıkış transistörün de aynı fazla, daha doğrusu aynı kaynaktan sürülmesi olanağı sağlanır.