GIT HISTORY TEMIZLEME


Not: Bu işlem tüm geçmişi tamamen sileceği için, komutları uygulamadan önce “.git” klasörünü yedek almanızı tavsiye ederim.

Geçici branch’e geçiş: 
--orphan; komutu üst öğesi olmayan yani geçmişi temiz olan bir branch açmak için kullanılanılır.

$ git checkout --orphan tmp

Tüm dosyaları ekleme:
Yeni temiz (herhangi başka bir branch ile bağlantısı olmayan) branch oluşturduğumuz için aşağıdaki komutları uyguluyoruz.

# -A komutu ile tüm dosyaları ekliyoruz

$ git add -A 
$ git commit -am "first commit"

Master branch’i silme ve Geçici branch’imizin adını master olarak değiştirme:

# master branch'imizi local olarak silelim (bu komut remote'daki master reposunu silmez)

$ git branch -D master

# tmp olan Branch adımızı master olarak değiştirelim

$ git branch -m master

Master branch’ine değişiklikleri yollama:

$ git push -f origin master

Kaynak: https://medium.com/@cengizhanc/github-commit-history-temizleme-926ed7cff348

Etiketler: , ,