FREWALL-WHITELIST

Sunucunuzdaki firewall port yada ip adresi eklemek isterseniz aşağıdaki işlemleri yaparak ekleme yapabiliriz. İlk önce hangi kaynakların bulunduğunu kontrol edelim:

firewall-cmd --permanent --zone=public --list-sources

Hiçbir kayıt yoksa, onları eklemeye başlayabilirsiniz, bu sizin "beyaz listeniz"

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-source=192.168.100.0/24
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-source=192.168.222.123/32

(Bütün bir /24 ve tek bir IP ekler, böylece hem alt ağ hem de tek bir IP için referansınız olur)

Açmak istediğiniz bağlantı noktası aralığını ayarlayın:

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=1-22/tcp
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=1-22/udp

Bu sadece 1'den 22'ye kadar olan portları yapar. İsterseniz bunu genişletebilirsiniz.

firewall'ı yeniden başlatalım

firewall-cmd --reload

ve kayıtlarımızı kontrol edelim

 firewall-cmd --zone=public --list-all

Etiketler: , ,