0.5 WATT AMPLIFIKATOR

Seri, puş-pul bağlı bir çıkış katında, komplementer transistörlere, yük, emetörlerinden ek olarak bağlanacak olursa, düşük değerli bir çıkış empedansı elde edilir. Bu düzende, paralel puş-pul bağlamanın zorunlu kıldığı faz çevrilmesi işleminden de kurtulunmuş olunur. Böylece, her iki çıkış transistörün de aynı fazla, daha doğrusu aynı kaynaktan sürülmesi olanağı sağlanır.

şekilde görülen devrede, çıkış transistörlerinin bazlarına dirençler ve bir termistör bağlıdır. Sükunet akımı ( girişinde işaret yokken devrenin çektiği akım ) yaklaşık 5 mA'e ayarlanacaktır. Termistör ile çıkış transistörleri ısıl yönden birbirleri ile bağlantılı olacak şekilde yerleştirilirse, ısı etkileri tamamen dengelenmiş olacağında sükunet akımı kararlı bir durum alır. Devrenin girişinde işaret yokken çıkış transistölerinin her birinin emetörleri ile kollektörleri arasındaki gerilim, besleme gerilimin yarısı kadar olmalıdır. Bu durumda belirli bir besleme geriliminde, belirli bir yük üzerinde en büyük çıkış gücünü elde etme olanağı vardır.

Hoparlör, üzerinden yalnız alçak frekanslı akımı geçirmesi için, devreye bir kondansatörle seri olarak bağlanmıştır. Böylece sürücü katın hoparlör üzerinde oluşturabileceği doğru akım yükleme etkisi ortadan kaldırılmaktadır.

Gerilim kaynağından enerji akımı yalnız çıkış işaretinin eksi yarın devirinde olmaktadır. Bu enerjinin yarısı hoparlörde harcanmakta, kalan yarısı kondansatörde toplanarak işaretin yarım devirinde hoparlöre verilmektedir.

ÖZELLİKLERİ

Çıkış gücü.........................0.5 Watt
Frekan bandı............60Hz-300Khz 
0.5W için giriş işareti.............30mV
0.5W'da distorsiyon...............%0.75

PARÇA LİSTESİ
Tr1: 2N221 Transistör
Tr2: BC140
Tr3: BC160
R1: 8.2 Kohm 1/4 W Direnç
R2: 2.4 Kohm 1/4 W Direnç
R3: 120 ohm 1/4 W Direnç
R4: 220  ohm 1/4 W Direnç
R5: 68 ohm 1/2 W Direnç
R6: 33 ohm 1/2 W Direnç
C1: 10 uF 16V El. Kon.
C2-C3: 250 uF 16V El. Kon.
Th: 250 ohm Termistör
Hoparlör 16 ohm

Etiketler: , , , , ,