EPSON 6200L YAZICI KURULUMU


Epson EPL-6200L yazıcıları günümüzde eski olmalarına rağmen performanslı ve sorunsuz oldukları için halen kullanılmaktadır linux deki cups da malesef tanımlı bir yazıcı değil o yüzden önce yazıcı sürülerini bizim kurmamız gerekmekte sürücüsünü kurduktan sonra standart yazıcı taınıtımına geçebiliriz.

Kurulum için önce http://sourceforge.net/projects/epsonepl/files/  adrinden en son sürümü indirelim.

sırasıyla aşaıdaki komutları verelim.

sudo tar zxvf /<download-place>/epsoneplijs-0.4.1.tgz cd epsoneplijs-0.4.1/
sudo ./configure sudo make sudo make install sudo mkdir -p /usr/share/cups/model/foomatic-ppds/Epson/
sudo cp -av ../foomatic_PPDs/Epson-EPL-*-cups.ppd.gz /usr/share/cups/model/foomatic-ppds/Epson/ sudo cp foomatic/driver/epl6200l.xml /usr/share/foomatic/db/source/driver/
sudo cp foomatic/opt/epsonepl-* /usr/share/foomatic/db/source/opt/
sudo cp foomatic/printer/Epson-EPL-6200L.xml /usr/share/foomatic/db/source/printer/
sudo /etc/init.d/cups restart

cups restart ettikten sonrada artık normal yazıcı kurulumu adımına geçebiliriz.