OTOMATİK ŞİFRE ÜRET


Bazen otomatik şifre üretecine ihtiyaç duyabiliriz aşağıdaki fonksiyon rastgele belirtilen uzunlukta şifre üretmektedir, uzunluk belirtilmezse 8 karakter olarak üretir.

function sifreuret($uzunluk){
   $pwd = '';
   if(!is_numeric($uzunluk) || $uzunluk <= 0){$uzunluk = 8; }
   if($uzunluk > 32){$uzunluk = 32;}
   $karakter = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
   mt_srand(microtime() * 1000000);
   for($i = 0; $i < $uzunluk; $i++){
     $key = mt_rand(0,strlen($karakter)-1); $pwd = $pwd . $karakter{$key};
   }
   for($i = 0; $i < $uzunluk; $i++){
     $key1 = mt_rand(0,strlen($pwd)-1);
     $key2 = mt_rand(0,strlen($pwd)-1);
     $tmp = $pwd{$key1};
     $pwd{$key1} = $pwd{$key2};
     $pwd{$key2} = $tmp;
   }
  return $pwd;
}