OTOMATİK ŞİFRE ÜRET

Bazen otomatik şifre üretecine ihtiyaç duyabiliriz aşağıdaki fonksiyon rastgele belirtilen uzunlukta şifre üretmektedir, uzunluk belirtilmezse 8 karakter olarak üretir.

function sifreuret($uzunluk){

   $pwd = '';

   if(!is_numeric($uzunluk) || $uzunluk <= 0){$uzunluk = 8; }

   if($uzunluk > 32){$uzunluk = 32;}

   $karakter = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';

   mt_srand(microtime() * 1000000);

   for($i = 0; $i < $uzunluk; $i++){

     $key = mt_rand(0,strlen($karakter)-1); $pwd = $pwd . $karakter{$key};

   }

   for($i = 0; $i < $uzunluk; $i++){

     $key1 = mt_rand(0,strlen($pwd)-1);

     $key2 = mt_rand(0,strlen($pwd)-1);

     $tmp = $pwd{$key1};

     $pwd{$key1} = $pwd{$key2};

     $pwd{$key2} = $tmp;

   }

  return $pwd;

}

Kullanımı: echo sifreuret(12); 12 karakterden oluşan bir şifre üretir.

Etiketler: , , ,